Vážení rodičia, v dokumentoch na stiahnutie sa nachádza usmernenie k dobrovoľnému nástupu do školy od 1.6.2020, súčasne aj čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a informovaný súhlas o meraní telesnej teploty. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (tlačivá budú k dispozícii aj pri vstupe do areálu školy). Naša škola je na situáciu vo všetkých smeroch pripravená a tešíme sa na Vás. Pokyny pre zákonných zástupcov(na stiahnutie) Vyhlásenie zákonného zástupcu(na stiahnutie) Oboznámenie...
Čítať viac >>