Telefón

tel.: 055 644 19 12
mobil: 0911 610 733

Adresa

Súkromná základná škola
Slobody 1, 040 11 Košice

E-mail

skola@szsslobodyke.sk

Údaje školy:

IČO: 35554304
DIČ: 2021739555

nové číslo účtu:
IBAN: SK95 1100 0000 0029 4045 7085
starý formát: 2940457085/1100

Informácie k platbe obedov v školskej jedálni:

IBAN:  SK56 5600 0000 0093 0897 5008
Variabilný symbol: číslo triedy, ktorú žiak navštevuje

Zriaďovateľka:

Mgr. Natália Klotzmannová
tel.: 0903 610 733
e-mail: klotzmannova@szsslobodyke.sk

Poplatky pre žiakov ZŠ v školskej jedálni:

I. stupeň – 20 x 1,01€ – 20,20
II. stupeň – 20 x 1,09€ – 21,80

Kontaktný formulár


Súhlasím so spracovaním osobných údajov