Čas Aktivita
7:00 - 7:45 ranný školský klub detí
8:00 - 8.45 1. vyučovacia hodina
8:45 - 8:55 malá prestávka
8:55 - 9:40 2. vyučovacia hodina
9:40 - 10:00 veľká (desiatová) prestávka
10:00 - 10:45 3. vyučovacia hodina
10:45 - 10:55 prestávka
10:55 - 11:40 4. vyučovacia hodina
11:40 - 11:50 prestávka
11:50 - 12:35 5. vyučovacia hodina
12:35 - 12:40 prestávka
12:40 - 13:25 6. vyučovacia hodina
13:25 - 14:00 obedová prestávka
14:00 - 14:45 7. vyučovacia hodina