Čas Aktivita
6:45 - 7:40 ranný školský klub detí
8:00 - 8.45 1. vyučovacia hodina
8:45 - 8:55 malá prestávka
8:55 - 9:40 2. vyučovacia hodina
9:40 - 9:55 veľká (desiatová) prestávka
9:55 - 10:40 3. vyučovacia hodina
10:40 - 10:45 malá prestávka
10:45 - 11:30 4.vyučovacia hodina
11:30 - 12:05 obedňajšia prestávka
12:05 - 12:50 5.vyučovacia hodina
12:50 - 12:55 malá prestávka
12:55 - 13:40 6. vyučovacia hodina
13:40 - 13:50 prestávka
13:50 - 14:35 7. vyučovacia hodina
14:35 - 15:20 8. vyučovacia hodina

Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 1. januára 2020 (piatok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 1. júna 2020 (utorok).