Všetky termíny sú platné po predchádzajúcej dohode s učiteľom

Triedni učitelia:

triedny učiteľ 1.A – Blažena Bandžáková

Streda 14:00 – 15:00

triedny učiteľ 2.A – Marcel Hudák

Streda 14:00 – 15:00

triedny učiteľ 3.A –Júlia Kolibárová

Streda 14:00 – 15:00

triedny učiteľ 4.A – Natália Klotzmannová

Streda 14:00 – 15:00

triedny učiteľ 5.A – Martina Kaščáková

Streda 14:00 – 15:00

triedny učiteľ 6.A – Sidónia Ilečko

Streda 14:00 – 15:00

triedny učiteľ 7.A – Simona Tomeková

Streda 14:00 – 15:00

triedny učiteľ 8.A – Adriána Egedová

Streda 14:00 – 15:00

triedny učiteľ 9.A – Anna Tkáčová

Streda 14:00 – 15:00

Koordinátori:

Koordinátor výchovného poradenstva

Koordinátor prevencie

Kariérny poradca

Školský psychológ

Mgr. Martina Mladšíková

streda 14:00 – 15:00