Všetky termíny sú platné po predchádzajúcej dohode s učiteľom

Triedni učitelia:

triedny učiteľ 1.A – Marcel Hudák

Streda 14:00 – 15:00

triedny učiteľ 2.A – Júlia Kolibárová

Streda 14:00 – 15:00

triedny učiteľ 3.A – Natália Klotzmannová

Streda 14:00 – 15:00

triedny učiteľ 4.A – Blažena Bandžáková

Streda 14:00 – 15:00

triedny učiteľ 5.A – Sidónia Ilečko

Streda 14:00 – 15:00

triedny učiteľ 6.A – Simona Goffová

Streda 14:00 – 15:00

triedny učiteľ 7.A – Peter Jonáš

Streda 14:00 – 15:00

triedny učiteľ 8.A – Anna Prachárová

Streda 14:00 – 15:00

triedny učiteľ 9.A – Alexandra Nárožná

Streda 14:00 – 15:00

Koordinátori:

Koordinátor výchovného poradenstva

Koordinátor prevencie

Blažena Bandžáková

Streda 14:00 – 15:00

Kariérny poradca

Anna Prachárová

Streda 14:00 – 15:00