Všetky termíny sú platné po predchádzajúcej dohode s učiteľom

TRIEDNI UČITELIA:

 

triedny učiteľ 1.A – Mgr. Júlia KOLIBÁROVÁ

julia.kolibarova@gmail.com

pondelok 8.00 – 8.45

triedny učiteľ 2.A – Mgr. Alexandra NÁROŽNÁ

alexandranarozna389@gmail.com

utorok 12.00 – 12.45

 

triedny učiteľ 3.A – Mgr.  Mária Fejerčáková

fejercakova.maria@gmail.com

utorok 9.55 – 10.40

 

triedny učiteľ 4.A –Mgr.  Marcel HUDÁK

hudak.marcel.sk@gmail.com

pondelok 8.55 – 9.40

 

triedny učiteľ 5.A – Mgr.  Klaudia BAJUSOVÁ

bajusovaklaudia@gmail.com

utorok 10.45 – 11.30

 

triedny učiteľ 6.A – Mgr.  Gabriela ČIŽMÁROVÁ

gabcizma@gmail.com

streda 14.00 – 14.45

 

triedny učiteľ 7.A – Mgr.  Adriána EGEDOVÁ

adriana.egedova@gmail.com

piatok 12.15 – 13.00

triedny učiteľ 8.A – Mgr.  Anna TKÁČOVÁ

 anna.tkacova1109@gmail.com

utorok 10.45 – 11.30

 

triedny učiteľ 9.A – Mgr.  Tomáš STARINSKÝ

szsstarinsky@gmail.com

pondelok 12.15 – 13.00

NETRIEDNI UČITELIA:

 

Mgr. art. Anna VALČÁKOVÁ

annavoitek@gmail.com

piatok 10.45 – 11.30

 

Mgr. Ivana KREITH KRONOVÁ

ivana.kronova@gmail.com

utorok 8.55 – 9.40

 

KOORDINÁTORI:

Mgr. Martina MLADŠÍKOVÁ

mladsikova.szs@gmail.com

(koordinátor výchovného poradenstva, koordinátor prevencie, kariérny poradca, školský psychológ)

streda 12.00 – 14.00