Všetky termíny sú platné po predchádzajúcej dohode s učiteľom

TRIEDNI UČITELIA:

 

triedny učiteľ 1.A – Alexandra NÁROŽNÁ

alexandranarozna389@gmail.com

pondelok 8.00 – 9.00

 

triedny učiteľ 2.A – Blažena BANDŽÁKOVÁ

banblazena@gmail.com

streda 12.15 – 13.00

 

triedny učiteľ 3.A – Marcel HUDÁK

hudak.marcel.sk@gmail.com

pondelok 8.55 – 9.40

 

triedny učiteľ 4.A – Júlia KOLIBÁROVÁ

julia.kolibarova@gmail.com

pondelok 8.55 – 9.40

 

triedny učiteľ 5.A – Gabriela ČIŽMÁROVÁ

gabcizma@gmail.com

utorok 8.00 – 9.00

 

triedny učiteľ 6.A – Martina KAŠČÁKOVÁ

mata.pivo@gmail.com

pondelok 12.15 – 13.00

 

triedny učiteľ 7.A – Jana WEBEROVÁ

weberova.szs@gmail.com

utorok 10.45 – 11.30

 

triedny učiteľ 8.A – Tomáš STARINSKÝ

szsstarinsky@gmail.com

utorok 9.55 – 10.40

 

triedny učiteľ 9.A – Adriána EGEDOVÁ

adriana.egedova@gmail.com

štvrtok 10.45 – 11.30

 

NETRIEDNI UČITELIA:

 Anna TKÁČOVÁ anna.tkacova1109@gmail.com

streda 12.15 – 13.00

 

KOORDINÁTORI:

Martina MLADŠÍKOVÁ

mladsikova.szs@gmail.com

(koordinátor výchovného poradenstva, koordinátor prevencie, kariérny poradca, školský psychológ)

streda 12.00 – 15.00