Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  sa uskutoční 20.3. 2024
z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.