Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  sa uskutoční

22.3. 2023

z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra