Klavír

Zodpovedný pedagóg: Mgr. Simona Goffová

Pondelok: 14:00 – 15:30

Hudba je od útleho veku súčasťou nášho života. Považujeme ju za istý druh umenia, nástroj komunikácie, nadčasový a medzinárodný jazyk, ktorému každý rozumie. Krúžok klavíra je miestom, kde sa môžeme tomuto jazyku naučiť bližšie chápať. Naším cieľom je osvojiť si základné zručnosti v hre na klavíri, rozvíjať svoju osobnosť a vychovávať sa k citlivosti a vnímavosti. Na hodinách sa zároveň cvičíme v trpezlivosti, ktorá je v hre na hudobný nástroj nesmierne dôležitá. Ovocím je pre nás zvuk každej novej melódie zaznievajúcej spoza dverí našej triedy.

Dramatický útvar

Zodpovedný pedagóg: PaedDr. Sidónia Ilečko

Pondelok : 14:00

Streda: 14:00

Človek je herec na veľkých doskách života, iba občas netuší, akú rolu v danej chvíli hrá. Hrať a hrať sa je jedno z najstarších aktivít ľudstva samotného. Všetky dievčatá chcú byť herečky zo seriálov a chlapci drsní herci z obľúbených filmov. Dramatický útvar je však hlavne o vystupovaní pred ľuďmi, o zbavení sa strachu, plachosti a hanby, o správnom vyjadrovaní a správaní sa. Zručnosti naučené na tomto útvare dieťa využíva celý život a učí ho to byť kultivovanou bytosťou a moderným človekom.

Zumba

Zodpovedný pedagóg: Mgr. Alexandra Nárožná

Štvrtok: 13:00 – 14:00

Slovo zumba pochádza z Kolumbijského slova, ktoré znamená ” Rýchly pohyb a zábavu”. S využitím latinsko – americkej hudby a kardiovaskulárneho cvičenia. Zumba je aerobikovým tancom, ktorý sa dá veľmi ľahko naučiť a zažiť pri ňom veľa zábavy. Zumba je dynamická a vzrušujúca hodina plná latinsko – americkej a exotickej hudby. Choreografie striedajú pomalé a rýchle rytmy. Cieľom zumby je rozvíjať tvorivosť, spoločenskú aktivitiu, celú osobnosť účastníka činnosti a hlavne stráviť príjemné chvíle v kolektíve, odreagovať sa, zabaviť sa a hlavne zatancovať si.

Šikovné ruky

 Zodpovedný pedagóg: Mgr. Martina Stanecká

Štvrtok: 14:00

Škola je miesto, kde sa žiak učí porozumieť svetu a nájsť si v ňom svoje miesto. To všetko je založené na vnímaní reality očami a znázorňovaní kresbou, maľbou a inými modernými výtvarnými technikami. Detské srdce sa skrz výtvarné umenie dokonale otvára a pedagógovi slúži ako dvere do duše. Účelom šikovných rúk je ukázať možnosti. Hľadať všetko okolo nás a cez farby, tvary a pocity ho spoznať. Svet nie je často krát miesto pre deti, no musíme ich viesť k tomu ho prekresliť podľa seba.

Cvičenie na fitloptách

Zodpovedný pedagóg: Mgr. Iveta Kostová

Štvrtok: 15:00 – 16:00

V dnešnej dobre je veľmi dôležitý aktívny pohyb. Cvičenie na fitloptách ponúka zábavné cviky, ktoré sú nie len pomocníkmi pri formovaní postavy, ale budujú i správne držanie tela.

 

Cvičenie s fitloptou je účinné, pretože…
 • pomáha pri problémoch s chrbticou
 • všetky pohyby vychádzajú zo stredu tela, cvičenie s fitloptou tieto svaly posilňuje, zlepšuje celkovú stabilitu, chráni chrbticu
 • je riešením pre svalovú dysbalanciu (nerovnováhu), ktorá spôsobuje nielen zlé držanie tela, ale aj bolesť
 • použitím fitlopty môžete cvičiť intenzívnejšie – väčšia lopta je náročnejšia na udržanie rovnováhy, a tým viac námahy musí človek vynaložiť
 • je užitočná pre začiatočníkov, pretože si osvoja zásady správneho držania tela pri cvičení
 • fitlopta je lacná, ľahko dostupná a bezpečná cvičebná pomôcka
 • cviky vykonávané pomocou fitlopty sú zaujímavejšie, zábavnejšie, účinnejšie a spálite viac energie
 • pomocou fitlôpt môžete účinne posilňovať rozličné časti tela alebo si dopriať akčný kardio tréning

 

…a tak sa na vás tešíme aj s Ivetkou každý štvrtok od 15.00 do 16.00 hod.

Turistický krúžok

Zodpovedný pedagóg: Mgr. Júlia Kolibárová

Cieľom turistického krúžku je zvyšovanie fyzickej zdatnosti a športových aktivít, spoznávanie historických a turistických lokalít nielen v regióne, ale v aj v širšom okolí. Krúžok navštevujú  žiaci prvého stupňa, čo u nich upevňuje spolupatričnosť, deti sa učia žiť v rôznorodom kolektíve. Z blízkeho okolia sme navštívili ZOO Kavečany, Vyhliadkovú vežu, Jahodnú, Alpinku, Klatovianku.  Takéto pešie túry očaria žiakov neočakávanými scenériami prírody, zdolávaním prírodných prekážok, naučia ich topografické značky, zašportujú si. Stretávame sa minimálne raz mesačne. Žiaci sú oboznámení s plánovanými akciami. Turistické akcie  prispôsobujeme veku detí a aktuálnemu počasiu.

Ostatné krúžky v rámci projektov:

Zelená škola

 • Zodpovedný pedagóg: Mgr. Matúš Kišš, viac informácií nájdete O škole/ projekty

Fília (pre žiakov 7. – 9. roč.)

 • Zodpovedný pedagóg: Mgr. Matúš Kišš, viac informácií nájdete O škole/ projekty

Debatný klub

 • Zodpovedný pedagóg: PaedDr. Sidónia Ilečko, viac informácií nájdete O škole/ projekty

Havkáči

 • Zodpovedný pedagóg: Mgr. Jana Weberová