Školský špeciálny pedagóg:Mgr. Alexandra Nárožná 

Som tu pre všetky deti, pedagógov a rodičov, ktorí potrebujú moju radu, či pomoc. Cieľom našej vzájomnej kooperácie bude účinná pomoc deťom, čo sa týka učenia a ich špeciálnych potrieb v rámci vzdelávacieho procesu. Každé dieťa má potrebu cítiť sa v škole dobre, zažívať úspech v kolektíve, prežívať radosť zo školskej práce, aby z neho vyrástla spokojná, zdravá a harmonická osobnosť. 

Konzultačné hodiny: 

email: alexandranarozna389@gmail.com 

Termín stretnutia je možné dohodnúť si kedykoľvek, podľa potreby, prostredníctvom mojej emailovej adresy. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov.