Mgr. Natália Klotzmannová

„ Každý úspech musí začať odvahou.“

Na začiatku každého projektu sa vraj nachádza odhodlanie. Myslím, že na ozajstnom začiatku sa nachádza znechutenie a odvaha hľadať lepšiu cestu. Nie sme na svete, aby sme neustále chodili po tom istom chodníku a sťažovali sa. Tu niekde začala moja osobná potreba nájsť celkom nový formát školy. Po absolvovaní vysokej školy v odbore pedagogiky a tiež viacerých kurzov a školení v oblasti alternatívnych škôl bolo potrebné hľadať ďalej. Koncept Waldorfskej školy, Montessori a ďalších nie je zlý. Každý je úspešný v istej dobe a mentalite národa. Dôležitejšie je vziať všetko dobré z rôznych projektov a vytvoriť niečo nové. Nevravíme, že naša škola je najlepšia. My sme odlišní a o kvalite svedčia tváre rodičov, úspech žiakov a všeobecná spokojnosť. Nie je za tým žiadne kúzlo. Vezmete kvalitných pedagógov, dáte im priestor pre realizáciu moderných metód a ostatné prichádza samo. Nie je to jednoduché, nie je to komplikované. Chce to iba celého človeka a trošku šťastia…

Mgr. Martina Stanecká

„ ak chceme zmeniť svet, začnime robiť malé veci inak“

Som riaditeľkou školy od roku 2013 a stále popri tom učím na škole výtvarnú výchovu a anglický jazyk. Okrem teda riadiacej funkcie pracujem primárne na adaptovaní nových metód vo vzdelávaní a ponúkam nové možnosti sebarealizácie a edukácie v spomínaných predmetoch.  Počas svojej kariéry som absolvovala mnoho školení, ktoré progresívnym spôsobom zbavujú deti strachu a pomáhajú im rozvíjať schopnosti tým najprirodzenejším spôsobom, a to je umením. Či už ide o metódu Jolly Phonics, ktorá učí anglický jazyk prirodzene cez zvuk, hlásky a pocity, alebo projekt Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu. Okrem toho sa špecializujem na vyučovanie výtvarných techník počas výtvarnej výchovy.

Neočakávame od detí, že sa prejavia nami vybranou cestou, no práve naopak dávame priestor pre ich sebarealizáciu. Tým je možné dosiahnuť najvyšší stupeň kognitívno-emocionálnych stimulov a ich úspešné implementovanie. Žiaci pracujú v príjemnom prostredí, rozumejú pravidlám, no nepociťujú strach a úzkosť. Práve to činí z našich žiakov a absolventov otvorených pre nové možnosti. Ako riaditeľka môžem vyjadriť maximálnu spokojnosť nad dodržiavaním tohto prístupu u všetkých pracovníkov školy. Silný tím a jednotnosť v rozhodnutiach sa pretavuje do prostredia v triedach, kde vládne silné sociálne zázemie a pritom priestor pre individuálny rozvoj.

PaedDr. Sidónia Ilečko

 „Slovo vyslovené dokáže nakloniť vesmír.“

Keď nad tým uvažujem, slovo bolo so mnou už od začiatku. Ako dieťa som sa túžila stať strážcom toho slova. Už vtedy som sa ako malá hrala s triednymi knihami a obdivovala prácu učiteľov. Mala som šťastie, pretože som dostala priestor a dokázala ho využiť. Od piatich rokov recitácie, od desiatich herectvo a počas univerzitných čias aj réžia vlastného divadla. Okrem vedeckej činnosti ma však baví  so slovom aktívne pracovať ako pedagóg. Nielen ovládať,ale aj vysvetliť. Uznať klasiku, no zakaždým hľadať nové cesty. Vyučujem Slovenský jazyk a literatúru a asi neexistuje časť tohto odvetvia, ktorá by ma nebavila. Okrem toho riadim školský debatný klub, ktorý má aj napriek krátkemu pôsobeniu výrazné úspechy. Som umelecko-analytická duša s manažérsko-marketingovými zručnosťami. Náš jazyk nie je jednoduchý, no správne základy svedčia o kultivovanosti človeka. Žiaci nie sú dav, sú

pripravení byť originálnou súčasťou spoločnosti, ktorej ponúknu svoje prednosti.

Mgr. Martina Kaščáková

“Limits of my language means limits of my world.”

 

Nedovoľme, aby nás obmedzoval jazyk v dosahovaní našich cieľov a snov. Dobre ovládať aspoň jeden cudzí jazyk sa dnes stalo samozrejmosťou.

Niektorí tvrdia, že naučiť sa cudzí jazyk si vyžaduje vrodený talent, no ja som presvedčená o tom, že to chce tú správnu motiváciu, veľa trpezlivosti a kus dobre odvedenej práce.

Vášeň pre cudzie jazyky som v sebe objavila už na strednej škole, a teda s výberom vysokej školy som neváhala : Štúdium anglického a nemeckého jazyka. Stále verím, že dva cudzie jazyky nie je v mojom prípade konečná a rada by som pokračovala ďalej vo vzdelávaní.

Povedzme si teda úprimne: Viete si predstaviť svet bez angličtiny? Ako by sme pochopili všetkých tých “influencerov” a “bloggerov”? Stihli by sme navštíviť všetky “eventy”? Dokázali by sme “vypimpovať” svoj životopis do zamestnania? A hlavne čo všetky tie “selfíčka”, ktoré máme v mobiloch? Tak vidíte, cudzie jazyky sú k nám bližšie ako si myslíme.

Veď koniec-koncov “koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.”

Mgr. Janka Weberová

 

Mgr. Anna Tkáčová

„ Uvažovať je veľký dar, porozumieť je ešte väčší.“

Byť učiteľom matematiky môže byť veľmi jednoduché a zároveň obtiažne. Ak je ambíciou učiteľa naučiť žiakov počítať príklady, neustále memorovanie poučiek a nekonečné prepočítavanie príkladov je tou správnou cestou vedúcou k splneniu tohto vytýčeného cieľa. Veď každý príklad či úloha majú práve jeden správny výsledok.

Ak je však učiteľovou túžbou pomôcť žiakom objaviť a pochopiť matematické zákonitosti v realite okolo nich, ak túži dopriať žiakom radosť z uvažovania a nachádzania efektívnych a racionálnych alternatív pri riešení rozmanitých zadaní, hodiny matematiky sa zmenia na kreatívne diskusné fóra, ktoré obohacujú všetkých zúčastnených. Myslím si, že postup hľadania výsledku je dôležitejší ako samotný výsledok. Významnou vlastnosťou matematiky je jej úzkostlivý vzťah k pravde. Výborne to ilustruje tento vtip: Idú biológ, fyzik a matematik vlakom po Švajčiarsku a z okna zbadajú čiernu kravu. Biológ si zapíše: švajčiarske kravy sú čierne. Fyzik si zapíše: niektoré kravy vo Švajčiarsku sú čierne. Matematikov zápis znie: Vo Švajčiarsku existuje aspoň jedna krava, ktorá je z aspoň jednej strany čierna.

Mgr. Alexandra Nárožná

„Deti sú naši pokračovatelia, a tiež budúcnosť celej spoločnosti.“

Som učiteľkou biológie a geografie a moji prví žiaci sú dnes už viacerí na vysokých školách. Nie, nemyslím si, že by som na tom mala prvoradú zásluhu, ale…

Bola som s nimi, keď vyrastali a formovalo sa ich myslenie a pohľad na svet a život. A vo vnútri ma hreje, že mi ešte aj teraz niektorí z nich napíšu, čo sa im podarilo alebo ma iba pozdravia, keď mám sviatok.

Po rokoch učiteľstva som si vyskúšala aj prácu pedagogického asistenta, čo mi ešte viac pomohlo nazrieť do mysle a psychiky nielen zdravých, ale aj telesne postihnutých detí.

Práca s mladými ľuďmi je náročná, ale krásna.

Mňa ako dieťa formovala o.i. oravská príroda, fascinovali ma kopce, oblaky, kvety, motýle, naháňala som jašterice… Študovať biológiu bola prirodzená voľba. A biológiu krásne dopĺňa geografia. Tu je možnosť využiť poznatky z biológie a aplikovať ich na zemeguľu a celý vesmír.

Moderná doba prináša nesmierne množstvo informácií. Už môžeme mať celý svet v telefóne, stačí si len stiahnuť vhodné aplikácie. No treba tomu svetu aj rozumieť a chápať ho.

Všetci sa učíme celý život, ale ten vzťah k veciam a udalostiam okolo nás nám pomáhajú dotvárať aj naši spoluputovníci, rodičia, kamaráti, kolegovia a v neposlednom rade učitelia. Od nich všetkých závisí, či bude ten pohľad na veci pozitívny, radostný, motivujúci a formujúci zdravo našu osobnosť a našu budúcnosť alebo naopak. Som pedagóg, vždy som chcela byť pedagóg a nikdy som to neoľutovala.

Mgr. Simona Tomeková

„Dobre vidíme len srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné.“

Detský svet je odjakživa sprevádzaný zvedavosťou – deti sú tými najlepšími filozofmi. Múdrosťou, ktorá spočíva v jednoduchosti a robí z nich skvelých radcov. Dobrom, po ktorom prirodzene túžia už od útleho veku rozprávok. Na druhej strane je to svet neustále nazerajúci a  prenikajúci do sveta dospelých. Sveta, ktorý ich čaká po opustení školských lavíc. Poslanie učiteľa je nesmierne dôležité a zodpovedné. Jednou z jeho úloh je, aby dokázal tieto deti – žiakov motivovať na výber správnej cesty, aby sa vedeli pohybovať v dnešnom pre nich možno vážnom a zložitom svete. Súčasná spoločnosť je v mnohých ohľadoch orientovaná na individualizmus, kariéru, osobné dobro a častokrát i na nezdravé sebavedomie. Pestujme však  v deťoch to zdravé, to pekné, čo je im vlastné:

  • zvedavosť – aby ich nikdy neprestala lákať cesta za poznaním,
  • múdrosť – ktorá je, či už chtiac alebo nechtiac, spájaná aj s učením, pretože prázdna hlava nemyslí,
  • dobro – nazerať srdcom, lebo len tak z nich môžu vyrásť charakterní ľudia.

Na škole vyučujem slovenský jazyk, literatúru, etiku a ruský jazyk. Svoju prácu mám rada a okrem vzdelávania, ktoré je v školských časoch na primárnom mieste, chcem byť pre žiakov popri rodičoch dobrým facilitátorom medzi ich detstvom a dospelosťou.

Mgr. Emília Brnová

„ Ľudia sú stále v pohybe (za lepším životom).“

Som najnovší člen učiteľského zboru, pretože som nastúpila v septembri roku 2015. Čerstvo po vysokej škole mám stále v mysli modely a metodológie, ktoré nás mali pripraviť do reálneho prostredia učiteľa. V realite však platí: „Čo dieťa, to iná osobnosť.“ Človek preto musí byť neustále v strehu a každú chvíľu obmieňať a zdokonaľovať spôsoby výučby.

Na SZŠ pôsobím ako vychovávateľka, učiteľka hudobnej výchovy, no taktiež vediem hudobno-pohybový krúžok, v ktorom sa deti učia základné pohybové zručnosti. Žiaci sa chcú neustále hýbať a ja im tú možnosť dám. Akurát to pod mojím vedením musí byť kontrolované. Ovládam hru na klavíri a spev, aktívne sa venujem ľudovému tancu. Zastať na určitom bode je pre pozíciu učiteľa a vychovávateľa absurdné. Musíme držať tempo, no  v mojom prípade je to zábava. Byť v pohybe je to, čo ma definuje. Doba je pasívna, trocha pohybu nikomu neuškodí.

Mgr. Júlia Kolibárová

„Láskavosť je dôležitejšia ako múdrosť a toto poznanie je začiatkom múdrosti.“

V súkromnej ZŠ pracujem od roku 2009. Učiť na tejto škole pre mňa znamená možnosť sebarealizácie, možnosť zavádzať nové, inovatívne metódy do vyučovacieho procesu a tým umožniť žiakom rýchlejšie a trvalejšie osvojenie vedomosti, zručnosti. Poslanie učiteľa môžeme vykonávať iba vtedy, ak máme radi deti, sme dostatočne trpezliví, otvorení.

Ak žiaci vedia, že ich má učiteľ rád, ak to od neho aj počujú, chodia do školy s radosťou, bez stresu, majú záujem o učenie. Najprv sa snažím vybudovať u žiakov pocit istoty, odbúrať strach zo školy, z učiteľa. Chválim, ale aj taktne upozorňujem na chyby, nedostatky. Motivujem, povzbudzujem, hľadám v každom z nich niečo, na čom môžem stavať a pomáhať im pri ich rozvoji.

Mgr. Blažena Bandžáková

„Vaše dieťa je špeciálne, taký musí byť aj prístup k nemu.“

Moja profesionálna kariéra začala absolvovaním študia PSYCHOPÉDIA na Prešovskej univerzite. Moje odborné smerovanie tkvie v špeciálnej pedagogike a pedagogike mentálne postihnutých. Zaoberám sa rôznym stupňami mentálnych porúch, ich diagnostikou a implementáciou moderných a progresívnych techník pre ich relatívnu resp. absolútnu elimináciu. Dynamicky sa rozvíjajúcu problematiku neustále sledujem a vzdelávam sa  formou certifikátov zameraných na spôsoby komunikácie, aplikácie informačných technológií a rôznych aktualizačných seminárov v mojom odbore (2005, 2006, 2007, 2014). Hľadáte niekoho, kto vášmu dieťaťu porozumie. Vaše dieťa nie je bežné a preto všetky jeho prednosti sa stanú jeho výsadami. To vieme už teraz.

Výchovný poradca

Mgr. Blažena Bandžáková

 

konzultačné hodiny:

STREDA: od 12,00 – 15,00

(alebo podľa dohody)

banblazena@gmail.com

Mgr. Gabriela Čižmárová

Malé deti sa neustále pýtajú: “Čo je toto, načo je to?” Učím predmety, ktoré vysvetľujú, z čoho  je náš svet utvorený, ako funguje a čo nové sa dá vymyslieť a vytvoriť.

Vyučujem predmety fyzika, chémia, ale učím aj to, že všetko v živote je poprepájané, dôležité a spolu súvisí. Snažím sa, aby žiaci na hodinách videli krásu vedy a zistili, že aj oni sú malí vedci, ktorí môžu robiť vedu hoci aj doma v kuchyni a nevzdávať sa, keď sa nedarí. A tak je to aj pri učení, ak sa nedarí  skúšame, učíme sa ďalej, pýtame sa, kým sa nám nezačne dariť.

Mgr. Iveta Kostová

„ V prvom rade sú to deti, v tom je ich kúzlo.“

Práca učiteľa na základnej škole je úplne odlišná, než pri ostatných stupňoch vzdelávania. Množstvo návykov a zručností sa dokáže zafixovať a preto svoju zodpovednosť nikdy neberiem na ľahkú váhu. Na druhej strane je moja práca zábavná, čarovná a situácie, ktoré zažívam ja, by mnohí túžili prežiť, aspoň len na chvíľu. Sú dve klamstvá učiteľov. Prvé, že je to ťažké, to druhé, že je to neuveriteľne jednoduché. Oboje sú klamstvom. Moja práca je o každodennej zodpovednosti o váš poklad, pre mňa to však nie je iba materiál. Na to sa nezabúda. Vzdelávanie hravou formou a prepracovaným systémom sa žiakovi dostane pod kožu a nemá pocit násilného učenia nových vecí. V tom je to kúzlo čarodejníka. Vychovávateľ je instantný čarodejník, ktorý vie hneď a zrazu vymýšľať. Každý zo žiakov je magický tvor, s ktorým čarujeme, aby sa pripravil na obecenstvo život.

Mgr. Adriana Egedová

„Chcem sa dotknúť duše dieťaťa a inšpirovať ho.“

Učiteľské povolanie je najkrajšie povolanie. Už od malička som ním bola fascinovaná. Považujem ho za tvorivé a bohaté na možnosti podnecovať iných. Najviac ma však motivuje láska k deťom, pretože viem, že pre nektoré deti je učiteľ jediným, ktorý ich podporuje v ich úsilí.

Na škole pracujem ako vychovávateľka. Svojou troškou chcem prispieť k tomu, aby deti, ktoré opustia našu školu, boli kriticky zmýšľajúci mladí ľudia.

Mgr. Marcel Hudák

“S úsmevom je život krajší”

Ahojte, volám sa Marcel Hudák a na fotke som v prostriedku.

Okrem toho, že učím deti čítať, písať, počítať a komunikovať v nemeckom jazyku, tak  sa snažím aj o to, aby deti chodili do školy s radosťou.

Externí pedagógovia:

Mgr. Radoslav Sabol