Zmena organizácie vyučovania počas ŠVP

Organizácia školy počas Školy v prírode

od 28.mája. do 1. júna 2018

Ranná ŠKD:

  • nebude v prevádzke
  • škola sa otvára o 7:30

 

Vyučovanie:

  • vyučovanie na I. stupni skrátené na 4 vyučovacích hodín
  • vyučovanie na II. stupni skrátené na 5 vyučovacích hodín
  • rozvrh je nahradený blokovým vyučovaním s environmentálnou tematikou
  • žiaci si do školy donesú písacie potreby a športové oblečenie

 

ŠKD (12:35 – 16:00)

  • spojené oddelenia
  • všetky záujmové útvary sú zrušené
  • dlhá ŠKD (16:00 – 18:00) nebude v prevádzke
  • škola sa zatvára o 16:00