Získali sme certifikát Zelenej školy

Už niekoľko rokov je naša škola zapojená do medzinárodného environmentálneho programu ECO SCHOOLS, na Slovensku známeho pod menom Zelená škola. V posledných dvoch rokoch sme sa opäť mohli pýšiť aj certifikátom Zelená škola, ktorého platnosť k 31. augustu 2015 končila. Keďže sme si certifikát chceli udržať naďalej, žiaci v našom kolégiu usilovne celé tieto dva roky pracovali v rámci témy Zeleň a ochrana prírody, aby splnili náročné podmienky programu.

Z radosťou vám môžeme oznámiť, že ich úsilie  nebolo márne a certifikát na ďalšie dva školské roky sme opäť získali. Aj naďalej  môžeme hrdo nosiť logo a certifikát Zelenej školy.

Vďaka patrí všetkým žiakom, učiteľom a rodičom našej školy, ktorí sa v predchádzajúcich dvoch rokoch zúčastňovali mnohých aktivít, ktoré sme zorganizovali. Ale predovšetkým poďakovanie patrí členom užšieho Kolégia Zelenej školy.