Zelená škola

Projekt Zelená škola je najväčšie certifikačno – vzdelávací environmentálny program pre deti a mládež, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco – schools. Záštitu nad programom má Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Koordinátorom programu v Slovenskej republike je Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a národným garantom certifikácie programu Zelená škola je Spoločnosť environmentálne-výchovných organizácií ŠPIRÁLA. Medzinárodný garantom certifikácie programu Zelená škola je Foundation for environmental education – Nadácia pre environmentálne vzdelávanie.

Projekt Zelená škola pomáha realizovať školám environmentálnu výchovu od roku 2004. Do projektu Zelená škola sme sa prvý krát zapojili v školskom roku 2005/2006, v ktorom sme sa aktívne snažili zoznámiť  úlohami a cieľmi projektu.  V nasledujúcich troch školských rokoch sme boli ocenení certifikátom  Zelená  škola“ .

Školský rok 2011/2012 bol pre žiakov, rodičov a učiteľov opäť úspešný. Z 216-tich škôl (z toho sa na hodnotenie prihlásilo 83) bolo udelených 33 certifikátov „Zelená škola“, 12 ocenení  „Ste na správnej ceste“ a 33 diplomov „Na ceste k Zelenej škole“. Naša škola patrí ku školám, ktoré splnili všetky podmienky pre zisl ocenenia „Ste na správnej ceste“ a diplomu „Na ceste k Zelenej škole“. Uvedené ocenenie získala škola na obdobie jedného školského roku. Pre získanie certifikátu „Zelená škola“ je potrebné v programe pokračovať aj v školskom roku 2012/2013.

Prečo sme sa zapojili do programu Zelená škola?

Chceme nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole i spoločnosti. Vieme, že táto cesta nie je len o získavaní teoretických vedomostí z oblasti environmentálnej výchovy, ale je najmä o zmene, ktorú je vidieť a cítiť. Program Zelená škola pomáha realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi podľa Metodiky 7 krokov. Sedem „Z“ ako na to:

1. Získaj priateľov – Kolégium Zelenej školy

2. Zisti stav – Environmentálny audit školy

3. Zoraď nápady – Environmentálny akčný  plán

4. Zhodnoť akcie – Monitoring a hodnotenie

5. Zaujmi ostatných – Pro–environmentálna výučba

6. Zaktivizuj okolie – Informovanie a zapojenie komunity

7. Zakresli hodnoty –  Eko-kódex

Ďalšie informácie o projekte sú na stránkach projektu Zelenej školy.