Záujmové útvary 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 si pre Vás naši učitelia pripravili širokú ponuku krúžkov. Do týchto krúžkov sa zapísal potrebný počet žiakov a budú sa realizovať v stanovenom čase.

Krúžok Vyučujúci Čas
 Malý dramatický – 1.stupeň  Sidka  Pondelok 14:00
Zumba Zlatka Pondelok 15:00
Rovesníci – od 7. ročníka Matúš Utorok 14:00
Ľudové tance – 1. a 2. stupeň Milka Utorok 15:00
Debatiáda – 2.stupeň  Sidka  Streda 14:00
Rytmus – 1. a 2. stupeň Peťo C. Streda 14:00
Cvičenie na fitloptách – dievčatá 2.stupeň Ivetka Streda 15:00
Šikovné ruky – 1.stupeň  Martinka  Štvrtok 14:00
Veľký dramatický – 2.stupeň Sidka Štvrtok 14:00
Vlogeri – 2.stupeň Matúš Štvrtok  14:00
Zelená škola – 2.stupeň Matúš Piatok 14:00
Prírodovedno-turistický krúžok – 1.stupeň Julka Sobota – podľa dohody
Havkáči – 2.stupeň  Janka Sobota – podľa do