Výučbový program v Ekocentre SOSNA

Žiaci I. stupňa našej školy sa na utorok 18. októbra 2016 neskutočne tešili. Vyučovanie neprebiehalo ako zvyčajne, ale autobus nás odviezol do ekologického vzdelávacieho centra SOSNA v Družstevnej pri Hornáde. Centrum sa nachádza v prírodnej biozáhrade, ktorá v tomto jesennom období hýri pestrými  farbami. Súčasťou záhrady je aj záhradná špirála s jazierkom a eko–labyrint.

Hneď po príchode do centra nás privítala milá pani Silvia, ktorá si žiakov rozdelila na dve skupiny a určila pravidlá správania sa v tomto prostredí. Žiaci 1. a 2. ročníka sa zaoberali témou „prírodné materiály a ich využitie“. Využili rozmanitosť farieb prírodnej biozáhrady. Určovali a poznávali rôzne druhy stromov, kríkov, rastlín a bylín. Ich farebnosť využívali pri zhotovovaní výtvarných prác. Kráľovnou medzi farbami bola hnedá farba, ktorú získali z hliny a blata. Pre žiakov 3. a 4. ročníka bola určená téma „prírodné stavby a slnečné zariadenia“. Raritou je Hobití dom, v ktorom prebiehali zaujímavé rozhovory a diskusie k danej téme. Žiaci nadobudli veľa nových informácií a prínosom im boli aj názorné ukážky v danom prostredí.

Spestrením bolo aj nakupovanie suvenírov a darčekov pre svojich najbližších. Za krásne prežitý deň v nezvyčajnom prostredí sme sa poďakovali pani Silvii  a odovzdali jej  darčeky, ktoré sme zhotovili v našej škole na hodinách výtvarnej výchovy a šikovných rúčkach. Plný dojmov a zážitkov z pekne prežitého dňa sme sa vrátili do školy.