Výtvarná výchova v 4.A – hra s farbou

Hrové metódy sú neoddeliteľnou súčasťou výtvarnej výchovy na našej škole. Experiment a hru s farbou si vyskúšali žiaci štvrtého ročníka. Žiaci sa oboznámili s abstraktným umením, ktoré chápeme ako nefiguratívne umenie,  ktoré nezobrazuje žiadny predmet, človeka, krajinu, vyjadruje sa len zostavou farebných škvŕn, plôch, čiar, geometrických prvkov. Vychádzali sme z abstraktného expresionizmu, ktorý vznikol po skončení 2. svetovej vojny.  V tvorbe prevláda spontánnosť, geometrické tvary sú potlačené. Diela nemajú jasne určiteľný motív a divák v nich vidí to, čo sa naučil vidieť (či chce vidieť), prípadne to, čo cíti. Dominantným prvkom diel je farba. Zamerali sme sa na akčnú maľbu.

Výber farby bol v „rukách“ autora, ostatné zariadila náhoda. Žiaci maľovali pomocou sklenených guľôčok, ktoré jednoducho zanechávali pri pohybe na papieri farebnú stopu. A výsledok? Nech sa páči! Na jednotky! Samozrejme, proces tvorby bol dominantný a žiaci sa naozaj zabavili.