Výchovný koncert

Hudba, tanec, zábava a výchovné momenty, to všetko sa ukrývalo vo výchovnom koncerte, ktorí sme absolvovali v stredu 16.3.2016 v zasadacej miestnosti mestského magistrátu. Po zhliadnutí našich fotiek, všetkým bude hneď jasné, že sa nám koncert veľmi páčil. Koncertom sa prelínala moderná slovenská i zahraničná hudba, ale i staršie  piesne od ABBY a QUEENU, ktoré žiaci poznali a pospevovali si ich počas celého koncertu. Publikum bolo živé a súťaživé. Pre deti boli pripravené sladké odmeny, ak vedeli názov piesne a interpreta.  „Standing ovation“ a vysmiate tváre boli dôkazom dobrej nálady.  Veríme, že to pre našich žiakov nebola len hodina hudobnej výchovy, ale že toto vystúpenie malo pre nich aj hlbšiu výpovednú hodnotu.