Vianočné trhy v meste

Tak ako bolo zvykom po iné roky, aj tohtoročné Vianoce sa nazaobišli bez našej návštevy na Vianočných trhoch na Hlavnej ulici.

Naše najmenšie deti z prvého oddelenia si išli obzrieť krásnu vianočnú výzdobu spojenú s predajom výrobkov našich remeselníkov. Samozrejme, že našej pozornosti nemohol uniknúť ani drevený Betlehem umiestnený priamo v centre mesta.

Na Hlavnej ulici sa nachádzal aj stánok, ktorý bol zameraný na charitatívnu činnosť. K dobrému skutku sme prispeli aj my, výrobkami, ktoré sme vyrobili v spolupráci s mládežou Červeného kríža. Tieto výrobky sa vyrábali v rámci Dní dobrovoľníctva a potom sa ponúkali za dobrovoľnú sumu, ktorá putovala na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.

Krásne popoludnie strávené v meste sme zavŕšili sladkou odmenou v cukrárni Aida. V cukrárni sme sa trošku zahriali a pochutnali si na zákusku. Takto posilnení sme sa vybrali späť do školy.