Vianočná besiedka 2015

Aj tento rok sme pre našich rodičov a priateľov školy pripravili vianočný program, ktorý má tradične jednu komplexnú myšlienku. Tento rok sme sa nechali inšpirovať H. CH. Andersenom a jeho Dievčatkom so zápalkami. Na základe voľného motívu tohto príbehu sme postavili ten náš príbeh. Príbeh o dobe, ktorá nie je jednoduchá a nie každý dostáva rovnaké šance v živote. Opäť sme ho pripravili tak, aby si každý našiel to svoje a aby sme aj tento rok prekvapili niečím novým.

Zapojili sa všetky triedy a o čísla rozhodne nebola núdza. Spievali sme nielen tradičné koledy, no aj skladby o zime a guľovačke. Okrem zborov nám svoj dar prezentovali aj jednotlivci. Samozrejme spev bez hudby je tiež málo platný, no tento rok sme mali tiež sólových klaviristov. Náš mini flautový orchester sa tiež nenechal zahanbiť a ukázali, že celý polrok poctivo nacvičovali.

Celý program bol pretkaný tanečnými číslami našich menších i starších žiakov. Videli ste, že hýbať sa rozhodne vieme, a že sme neustále Happy. Aký by to bol však program bez tradícií a typických vinšov? Od našich koledníkov ste aj tento rok počuli aktuálne vinše, no v tradičnom duchu.

Členovia Fílie tento rok tiež prispeli scénkou a veríme, že jej zmysel nám zostane aspoň do konca vianočného obdobia. Nebola to však jediná scénka. Celý program bol pretkaný scénkami od žiakov z dramatického kolektívu a hlavne našimi protagonistkami Laurou Hajdeckerovou a Simonou Januvovou.

Vianoce nie sú o jedle, alebo o darčekoch. Vianoce sú čas pokoja, ktorý už všetci aspoň na chvíľku potrebujeme. Byť s najbližšími a nabrať sily do nového roka. Budeme to potrebovať. Dovoľte teda, aby sme aj vám zapriali všetko dobré a nech nikdy nemusíte vo svojom srdci cítiť smútok, či nepokoj.