Úspešné celonárodné testovanie žiakov T5-2017

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka T5-2017. Testy písalo spolu 45 080 žiakov 5. ročníka našich základných škôl. Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z 1. na 2. vzdelávací stupeň ZŠ.

Dosiahnutá priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola na úrovni 64,7%, priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 62,8 %. Žiaci našej školy aj tento rok dosiahli vynikajúce výsledky v obidvoch testovaných predmetoch s priemernou úspešnosťou v matematike 79,4% a zo slovenského jazyka a literatúry 74,5%.

Ďakujeme pani učiteľke Ilečko a pani učiteľke Prachárovej za svedomitú prípravu a našim šikovným piatakom srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Prajeme aj naďalej veľa úspechov v štúdiu.