Turistický krúžok – “Potulky po Košiciach”

Keďže sa pomaly blíži jar, rozhodli sme sa obnoviť turistický krúžok „Potulky po Slovensku“. Naši učitelia, Janka a Matúš, pripravili niekoľko zaujímavých túr, na ktorých sa budeme môcť zúčastniť. Aj keď nás v posledných dňoch slniečko príjemne zahrialo a v Košiciach už nie je po snehu ani stopy, na okolitých kopcoch sa ešte stále držia posledné zvyšky snehu. Preto sme sa rozhodli, že prvá tohtoročná akcia bude prebiehať v nenáročnom teréne. Okrem toho, po zimnom spánku to netreba veľmi preháňať.

Tak sme sa v nedeľu 10. marca spoločne stretli na Hlavnej ulici na „Potulkách po Košiciach“. Zamerali sme sa na historické jadro Košíc, ktoré je najväčšou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku. Na potulky sa prihlásilo rekordné množstvo žiakov – viac ako 20. Svojou účasťou nás prekvapili najmä starší žiaci.

Po úvodných inštrukciách a rozdelení do skupín sme sa presunuli do parku pri Kaplnke sv.Michala. Najprv sme si vypočuli Jankin krátky výklad a následne sme vypracovali úlohy z pracovného listu. Po krátkej rozcvičke zameranej najmä na rozvoj pamäti, si zobral slovo Matúš. Ako správny učiteľ dejepisu nám stručne priblížil známe kultúrne pamiatky – Kaplnku sv. Michala, Dóm sv. Alžbety, Urbanovu vežu, Urbanov zvon a morový stĺp Immaculata. Potom dostali priestor naši žiaci. Každá skupina dostala pracovný list, ktorý mali vypracovať. Úlohy boli zamerané najmä na orientáciu v teréne a zisťovanie informácií z pamätných tabúľ.

Stretneme sa opäť 6. apríla 2013 na výlete do Ochtínskej aragonitovej jaskyne.