By 0 Comment

Eva – mamka Igora

Môj syn navštevuje  SZŠ Slobody od prvého ročníka a nikdy by som ho , za žiadnu cenu, nepreradila na inú ZŠ.  Túto vždy  s radosťou navštevoval a nebol deň, že by sa do školy netešil.  Toto pripisujem  príkladnému učiteľskému zboru  aj vychovávateľkám, ktorí boli- môžem tvrdiť – vysoko  profesionálni, vždy starostliví  a  dobre zorganizovaní . Nemôžem povedať, že  by za celé to obdobie bol akýkoľvek  problém.  Stále vládla príjemná atmosféra, či už na vyučovacích hodinách, alebo aj mimo nej. Môžem zodpovedne  povedať, že môj syn urobil veľký pokrok na tejto škole, a to vo všetkých sférach.   Už teraz viem, že táto škola a tieto školské časy mu budú veľmi chýbať a viem, a ako sa aj sám vyjadril, že boli to jeho najkrajšie detské časy, ktoré trávil mimo domova.