Strašiak v poli

Leto odišlo, jeseň už ohlásila svoj príchod. Preto sme sa rozhodli zasúťažiť si v jesennej súťaži, ktorú pripravilo centrum voľného času Domino na Popradskej ulici v Košiciach. Podujatie sa uskutočnilo 12. 10. 2012 v poobedňajších hodinách

Družstvo bolo zostavené zo žiakov tretieho a štvrtého ročníka našej školy:

Labajová  Ivana, Košťaľová MiroslavaŠvecová Soňa – 4.ročník

De Biase NinaKošťaľ Martin – 3. ročník

Súťaž prebiehala v dvoch kolách. Teoretická časť pozostávala zo zábavno vedomostného testu z oblasti prírodovedy pod názvom “Štyri ročné obdobia“. Praktická časť pozostávala z výroby priestorového strašiaka do poľa v reálnej veľkosti. Drevená konštrukcia strašiaka bola všetkým súťažiacim poskytnutá organizátorom súťaže a dekoratívny materiál  sme si priniesli so sebou.

Deti pracovali samostatne bez zásahov pedagógov či rodičov. Porota hodnotila fantáziu, tvorivosť, ale aj celkové technické prevedenie. Strašiak, ktorého deti vyrobili sa volal pán Slamka a bol celý zo slamy. Aj keď sa neumiestnil na žiadnom poprednom  mieste porotcom sa tak zapáčil, že ho postavili na výstavu v budove CVČ Domino. Okrem radosti z dobre vykonaného diela deti si priniesli diplom za účasť v súťaži.