Sprievodca po Košiciach – angličtina v praxi – 7.A

Vo štvrtok 2. mája sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie v historickom centre Košíc, ktorá bola spojená s vyučovaním anglického jazyka priamo v samotnom historickom centre. Keďže na hodinách angličtiny v apríli sa žiaci naučili rôzne informácie a zaujimavosti o najznámejších pamiatkach Košíc, ktoré sa nachádzajú nielen na Hlavnej ulici, ale aj priľahlých uličkách (samozrejme, po anglicky), zahrali sme sa na sprievodcov a prešli historické centrum od severu na juh, pristavovali sme sa pri jednotlivých pamiatkach a žiaci dávali výklad o nich v angličtine. Samozrejme, boli pripravení odpovedať aj na doplňujúce otázky.

Takto porzprávali o Východoslovenskom múzeu, morovom stĺpe Immaculata, Štátnom Divadle, Urbanovej veži, dóme sv. Alžbety, Dominikánskom kostole, Miklušovej väznici, kaplnke sv. Michala, erbe Košíc a iných. Dozvedeli sme sa, čo je namaľované na strope hľadiska štátneho divadla, ktorý kostol je najstarší v Košiciach, čo sa stalo pri veľkom požiari Urbanovej veže v roku 1966, čím je významný dóm sv. Alžbety v európskom kontexte, čo bolo kedysi na mieste, kde stojí v súčasnosti morový stĺp, že Košice dostali od kráľa Ľudovíta svoj erb ako prvé mesto na svete a iné zaujimavosti. Veľa zaujimavého o histórii nášho mesta sme sa dozvedeli pri prehliadke Miklušovej väznce, kde sme videli mnoho zaujimvaých exponátov z histórie Košíc. A ako vyzerajú Košice v súčasnosti sme si mohli pozrieť zo severnej veže košického Dómu, odkiaľ sa nám naskytol krásny výhľad nielen na historické centrum, ale aj všetky sídlská okolo neho. Prialo nám aj počasie, takže môžeme povedať, že to bola jedna vskutku príjemná, zaujimavá a poučná exkurzia.