Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

Vážená p. zriaďovateľka, vážení rodičia, vážený ped. zbor, milí žiaci.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom otvorení školského roka 2014/2015.

Uplynuli 2 mesiace letných prázdnin a už teraz som zvedavá, čo zaujímavé ste videli a prežili, koho ste spoznali a ako ste si užili čas so svojou rodinou, priateľmi. Verím, že ste načerpali veľa síl.

Naša škola je školou rodinného typu. Vytvoriť uvoľnenú rodinnú atmosféru založenú na vzájomnej úcte, pochopení a dôvere považujem za najvýznamnejšiu požiadavku modernej úspešnej školy, ktorá je zameraná na dieťa – žiaka.

A preto zvlášť vítam v našej škole najmladších členov našej rodiny, našich prváčikov. Prajem Vám úspešný vstup do školy, veľa kamarátov, veľa radosti z poznania, poslušné písmenká, zábavné počítanie.

Pani učiteľke Mgr. Julke Kolibárovej prajem najšikovnejších žiačikov, ktorí pohladia jej srdiečko a bude na nich spolu s rodičmi pyšná.

Vítam medzi nami nových spolužiakov. Prosím, prijmite nových spolužiakov do tried, prejavte im priateľstvo, ponúknite pomoc tak, ako sa dostalo Vám, keď ste sa stali žiakmi našej školy.

Milí deviataci, Vám trošku na jednej strane závidím, na druhej nie. Závidím Vám Váš krásny vek, dospievanie a možnosti, ktoré máte. Nezávidím Vám mimoriadne náročné rozhodnutia, ktoré budete musieť v tomto školskom roku urobiť. Ale prosím Vás, pristupujte mimoriadne zodpovedne k výberu strednej školy, k príprave na Testovanie 9, k príprave na prijímacie skúšky. Využite svoj potenciál a nezabudnite: Nie ste sami! Sme tu my, Vaši učitelia,  ale najmä Vaši rodičia, aby sme Vás v tomto náročnom období podporili, pomohli Vám. Pani triednej učiteľke Mgr. Janke Weberovej prajem trpezlivosť, úsmev na tvári, veľa pochopenia, čo je nevyhnutné pri práci s dospievajúcou mládežou.

Všetkým Vám, žiaci ostatných tried, prajem šťastný a úspešný rok.

Vám milí kolegovia prajem spokojný súkromný aj pracovný život.

Naši učitelia cez prázdniny neleňošili, pripravili pre Vás triedy, vzdelávali sa a prichystali zaujímavé akcie, zapojili sa do niekoľkých programov a projektov, z ktorých by som rada spomenula okrem tradičných akcií: Deň otvorených dverí, Deň Matiek, Deň otcov, Vianočná besiedka, Škola v prírode, Lyžiarsky výcvik,  aj novinku, ktorou je spolupráca so Súkromnou základnou školou u Filipa v Banskej Bystrici, spojenou s výmenným pobytom. Taktiež elektronické testovanie, plavecký výcvik, práca s tabletmi a interaktívnou tabuľou, nové záujmové útvary, certifikačný rok Zelenej školy, konferencia Fília, pokročilejšie vyučovanie metódou Jolly Phonics, či Karneval.

Vám rodičia, ktorí ste sa na našu Súkromnú základnú školu s najdlhšou tradíciou a moderným prístupom obrátili, Vám prajem úspešný rok, zdravie, radosť, lásku a verím, že splníme Vaše očakávania. Teším sa na spoluprácu, aby sme mohli spoločne vytvoriť harmonické prostredie pre Vaše deti.