Školská jedáleň – oznam

Drahí stravníci!

Žiadame Vás, aby ste do 16.06.2019 vyplatili stravné za mesiac jún 2019 a začali sa odhlasovať tí stravnci, ktorí od 26.06. 2019 do 28.06.2019 neprídu na obed /z dôvodu objednávky tovaru/.