Škola v prírode – Slnečný Majer

Jednou z najočakávanejších školských akcií je nepochybne pre našich žiakov škola v prírode. Tento rok sme sa rozhodli pre pobyt na Slnečnom Majeri v Stebnickej Hute. A výber bol správny. Názov slnečný ho presne vystihuje, lebo nás privítalo slniečko, ktoré nás neopustilo celý pobyt.

Zažili sme veľa športových aktivít na čerstvom vzduchu, jazdu na koni, bazén, turistiku, opekačku, návštevu historického mesta Bardejov a veľa, veľa nových zaujímavostí. Najviac nám utkvela v pamäti starostlivosť o zvieratká žijúce na majeri. Na zážitok ako je kŕmenie, pohladkanie a blízkosť pri voľne pasúcich sa koníkoch, somárikoch, poníkoch sa nezabúda.

Pestrosť flóry nás natoľko očarila, že sme si zhotovili herbár, ktorý poslúži aj na vyučovacích hodinách. Každodenný pohyb na čerstvom vzduchu nám prebudil chuťové poháriky a milé panie kuchárky nám s radosťou pripravovali všetko na čo sme mali chuť. A neodmietli by ste ani vy: parené buchty, dukátové buchtičky, špagety, chutnú morčacinku, kuracinku…

K spokojnosti nás všetkých bol bezúrazový  pobyt a návrat domov. Zostali nám krásne spomienky, zážitky, množstvo nezabudnuteľných chvíľ. Už teraz sa tešíme a sme plní očakávania z prípravy na budúcu školu v prírode.