Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Marec je mesiacom kníh. Aj tento rok sa uskutočnila v našej škole recitačná súťaž „Hviezdoslavov Kubín“. Žiaci a žiačky I. stupňa a II. stupňa nás obohatili svojím recitačným prejavom a umeleckým zážitkom. V prednášaní poézie a prózy si vybrali pekné texty a niektorí nás naozaj prekvapili. Za pomoci odbornej poroty zostavenej z radu našich pani učiteliek sa nám podarilo vybrať jednotlivých žiakov, ktorí budú reprezentovať našu školu v obvodnom kole. Všetkým žiakom sme poďakovali, povzbudili, ocenili  a samozrejme aj odmenili.  Celkové hodnotenie zúčastnených recitátorov bolo nasledovné:

I. kategória:

PRÓZA

1. miesto: Adam Džavoronok

POÉZIA

2. miesto: Ema Kollárová

3. miesto: Barbora Badoničová

II. kategória:

PRÓZA

1. miesto: Mária Vaňová

2. miesto: Barbora Kožejová

POÉZIA

2. miesto: Dominik Hvizdoš

3. miesto: Zuzana Prachárová

III. kategória:

PRÓZA

1. miesto: Kristína Štelbaská