PRO EDUCO & PRO JOB

PRO EDUCO & PRO JOB je podujatie vytvorené na formáte troch veľtržných dní, zamerané na ponuku VZDELÁVANIA a PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ. Vystavovateľmi sú stredné školy, vysoké školy a univerzity zo Slovenska, zahraničné univerzity, vzdelávacie inštitúcie (jazykové školy, subjekty poskytujúce kurzy a školenia, zabezpečujúce štúdium a prácu v zahraničí…), zamestnávatelia (T-Systems Slovakia, Getrag – Ford Transmissions, Howe, Ness KDC…) a personálne agentúry.

Pani učiteľka Anička Prachárová, ktorá je kariérnou poradkyňou na našej škole, sa s nami, deviatakmi,  vybrala na túto výstavu. Po skupinkách sme sa zastavovali pri jednotlivých stánkoch, kde stredné a vysoké školy prezentovali svoje školy pomocou letáčikov, vlastnými výrobkami či prezentáciami. Učitelia a študenti nám porozprávali  o fungovaní  a živote v ich škole a zároveň sme mali možnosť osobne klásť otázky, ktoré nás o štúdiu na ich škole zaujímajú.  Potom sme sa všetci stretli a vymenili si navzájom informácie o tom, čo sme sa dozvedeli a o tom ako nám návšteva veľtrhu pomohla pri rozhodovaní a výbere strednej školy.

Text: Ester Hodermarská a Vladimár Masrna, IX.A