Plody jesene

Aj v tomto školskom roku sme si zasúťažili v jesennom aranžovaní rastlín, ktorú každoročne organizuje centrum voľného času Domino. Keďže radi vymýšľame a tvoríme, s nadšením sme prijali túto výzvu a vybrali sme šiestich nádejných aranžérov.

Prachárová ZuzanaPriatková Laura, Hvizdoš  Dominik – 5.ročník

Ilašenková SáraHlaváčová Patrícia – 7.ročník

Nadzamová Rebeka – 8.ročnik

Súťaž sa konala 18.10.2012 v budove CVČ Domino v Košiciach. Každý súťažiaci zhotovil  jeden aranžmán na výzdobu  vestibulu, recepcie, chodby a pod. So sebou sme si priniesli jesenný materiál  kvety, žalude, gaštany, šípky, konáriky, stuhy. Pracovalo sa  samostatne  vo veľkej miestnosti pod dohľadom odbornej poroty. Po dlhej prestávke porota udelila ceny trom najlepším aranžérom a povzbudila všetkých, ktorí sa neumiestnili, aby ich to neodradilo a prišli súťažiť v zimnom aranžovaní. Samozrejme , že nás to veľmi potešilo, pretože  nás to veľmi baví a už sa nevieme dočkať novej súťaže. Naše jesenné košíky spestrili priestory školy a môžu sa nimi kochať aj iní.