Plavecký výcvik 2012

Jedným z najobľúbenejších predmetov v škole je určite telesná výchova. Pre našich tretiakov a štvrtákov bola v tomto školskom roku obohatená o plavecký výcvik, ktorého sa zúčastnili v mesiacoch september a október. Začiatky boli neľahké. Bolo potrebné zladiť niekoľko aktivít súčasne. Pre ich zvládnutie museli žiaci plniť pokyny plaveckých inštruktorov. Tí s veľkou trpezlivosťou žiakom odovzdávali potrebné znalosti. Plavci si osvojili správne dýchanie, postupne pridávali pohyby rúk a nôh, aby zvládli plavecké štýly znak a kraul. Posledný deň plaveckého výcviku bola plavecká súťaž, ktorú všetci úspešne zvládli. Pamiatkou a potešením za ich preukázané schopnosti bol diplom, potlesk a pochvala inštruktorov plávania. Zdokonaľovať sa môžu počas prázdnin so svojimi rodičmi. Dúfame, že nadobudnuté zručnosti budú ďalej rozvíjať.