Otvorenie školského roka 2012/2013

Milí žiaci, rodičia, učitelia.

Dva mesiace prázdnin ubehli ako voda a ja som rada, že Vás môžem opäť privítať tu, na pôde našej súkromnej základnej školy. Po letných, bezstarostných dňoch ktoré ste strávili u starých rodičov, pri mori či na horách, v letných táboroch sa stretávame na začiatku nového školského roka, roka 2012/2013. Dúfam, že sme si my všetci – Vy žiaci a aj my učitelia poriadne oddýchli a načerpali cez letné mesiace plno síl a máme znovu obrovskú chuť do učenia.

Vzdelanie je totiž najväčšie bohatstvo, ktoré môžeme získať a je najlepším cestovným lístkom do sveta dospelých. Verím, že práca ktorá nás čaká v tomto školskom roku prinesie na svojom konci len radosť a uspokojenie.

I tento školský rok bude v niečom výnimočný. Čaká nás množstvo noviniek. Zmeny v systéme hodnotenia, nový projekt finančnej gramotnosti pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka, množstvo súťaží a druhý rok certifikačného obdobia Zelenej školy, v ktorom bude vaša usilovná práca ohodnotená. Program Lienka Školienka pre našich najmenších, pre tohtoročných prváčikov, či skôr prváčky.  Vašou triednou učiteľkou  bude p. učiteľka Blaženka.

Milé prváčky, určite je pre Vás tento deň naplnený pocitom zvedavosti a očakávania. Dnes sa pre Vás začína ďalšia etapa života, v ktorej bude veľa písmen a číslic, veľa nových vecí cez ktoré budete spoznávať svet a prírodu. Verím, že sa tešíte, že budete usilovné žiačky, že sa v našej škole budete cítiť dobre a budete tu chodiť s radosťou. Nech každý deň je pre vás veľkým zážitkom.

Aj Vám, milí druháci, tretiaci, štvrtáci, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a aj Vám naši najstarší deviataci želám v tomto školskom roku veľa šťastia, úspechov, chuti, múdrosti a energie do Vášho štúdia. Spolu nás čaká 10 mesiacov. 10 mesiacov snaženia a driny, ale verím, že to bude aj 10 mesiacov radosti, úspechov, nových kamarátstiev a zábavy.

Nesmiem ale zabudnúť ani na našich učiteľov.

Majte na pamäti, že v každej lavici sedí iný žiak, ktorého osobnosť máte poznať, rešpektovať a rozvíjať. Prajem Vám veľa pozitívnej energie, množstvo pedagogického taktu, pevné zdravie, radosť a naplnenie všetkých ambícií na ceste za vzdelávaním.

Všetkým nám spoločne teda želám šťastný krok do nového školského roka 2012/2013, ktorý týmto považujme za otvorený.