Organizácia vyučovania od 21.6.2018

Zmena organizácie vyučovania v čase od 21.6.2018 (štvrtok) do 28.6.2018 (štvrtok):

  • vyučovanie na 1. stupni skrátené na 4 vyučovacie hodiny
  • vyučovanie na 2. stupni skrátené na 5 vyučovacie hodiny
  • vyučovanie nepriebeha podľa rozvrhu
  • vyučovanie v triedach organizujú triedni učitelia (odovzdávanie učebníc, upratovanie tried, výlety, didaktické hry, účelové cvičenia)