Olympiáda zdravia

Školský rok v našej škole začal tým istým dátumom, ako na iných školách, predsa však trochu ináč. Hneď na tretí deň po nástupe do školy sme pozvali „dievčatá“ z Červeného kríža a spolu s nimi sme pre našich žiakov  pripravili zaujímavú, poučnú a hlavne praktickú olympiádu zdravia. Táto olympiáda trvala dva dni.

 STREDA:

Začalo sa to skupinovým nástupom a rozdelením do družstiev. Každé družstvo malo svoj symbol a vedúcich – žiakov z II. stupňa. Družstvo muselo navštíviť 5 stanovísk a získať INDÍCIE, ktoré mali napomôcť k nájdeniu kľúčového slova.

1. stanovisko: „Záchranná reťaz prvej pomoci“

Žiaci si zopakovali a predviedli ako postupovať pri ranenom. Kde a komu volať, ako správne nahlásiť stav raneného. To všetko sa udialo za prítomnosti dobrovoľníčky z Červeného kríža Aďky.

2. stanovisko: „Varíme zdravo a chutne“

Tu sme sa dozvedeli, čo je pre naše brušká chutné a hlavne zdravé. No nielen dozvedeli, ale aj pripravili. Ovocné a zeleninové šaláty šírili vôňu po celej škole a dráždili naše chuťové poháriky. Chcete recept?

3. stanovisko: „Transport a fixácia“

Dobrovoľníčka Červeného kríža Danka nám veľmi podrobne opísala presun a prevoz raneného. Všetci sme si mohli vyskúšať aj praktickú časť a overiť si svoju šikovnosť a pohotovosť.

4. stanovisko: „Hýbte sa, kosti moje“

Multifunkčné ihrisko si nás úplne získalo. Hry, ktoré si pre nás pripravili, sme plnili s plným nasadením. Žiadna kostička v našom tele nemala oddych, ale poriadne sme ich prevetrali.

5. stanovisko: „Múdre hlavičky“

Prvý test v tomto školskom roku! No nie tak doslovne. Kvíz obsahoval dopravné značky, predpisy, semafor, križovatky a ešte niečo z environmentálnej výchovy. Naše múdre hlavičky rozmýšľali a zvládli to. A aby nebolo toho málo, tak ešte aj tvorenie príbehu z vopred určených slov. FUŠKA!

 ŠTVRTOK:

Aj druhý deň začínal nástupom družstiev a pokračoval návštevou jednotlivých stanovísk.

1. stanovisko: „Zdravý životný štýl“

Študenti z Gymnázia Trebišovská 12 – členovia rovesníckej skupiny hravo a pútavo priblížili našim žiakom zdravú výživu a zdravý životný štýl.

2. stanovisko: „Šikovné ručičky“

Tu sme sa poriadne zapotili. Naša tvorivosť a šikovnosť na seba nedali dlho čakať.Výsledkom boli pekné práce, ktoré si môžete pozrieť na našej školskej nástenke v budove školy. Naozaj sme šikovní!

3.stanovisko: „Zrážka bicyklov“

Ukážka bola ako v skutočnosti. Dúfajme, že nám sa to nestane! No teraz už viem, ako ošetriť a pomôcť ranenému.

4. stanovisko: „Hýbte sa, kosti moje“

Dokázali sme presne triafať na kôš i na určený cieľ. Zdolali sme prekážkový beh vo dvojici aj prenášanie vody na lyžici. Šikovnosti bolo dosti, odmenou nám boli sladkosti.

5. stanovisko: „Dych života“

Dobrovoľníčka Červeného kríža nám odborne predviedla umelé dýchanie, masáž srdca a oživovanie na figuríne. Mohli sme si to vyskúšať. Zistením bolo, že nie je to vôbec také ľahké.

Celá olympiáda ZDRAVIA sa niesla v duchu poznania a osvojenia si čo najviac poznatkov z danej oblasti. Bola to pekná  a vydarená akcia na začiatku školského roka. Dúfajme, že ich bude viac. Všetkým čo sa podieľali na jej príprave ďakujeme!