Odovzdávanie výpisov klasifikácie a prospechu za prvý polrok -2019

Organizácia dňa:

  • Vyučovanie vo štvrtok 31.1.2019 prebieha podľa platného rozvrhu.
  • Výpisy klasifikácie a prospechu za prvý polrok sa odovzdávajú na poslednej vyučovacej hodine.
  • Výpis nie je možné vydať skôr. V prípade absencie dostane žiak výpis po nástupe do školy.
  • V prípade, že potrebujete vydať k polročnému hodnoteniu vysvedčenie, prosím kontaktujte vedenie školy.