Naživo so spisovateľkou

Rok čitateľskej gramotnosti sme sa na našej škole rozhodli podporiť aj zorganizovaním besedy so známou autorkou súčasnej slovenskej literatúry pani Martou Hlušíkovou. Tá  naše pozvanie prijala a zavítala k nám 15. marca 2017.

Na túto vzácnu návštevu sme sa so žiakmi svedomito pripravovali. Vychovávateľky v ŠKD zorganizovali návštevu knižnice, počas ktorej mali žiaci možnosť vypožičať si viacero kníh od tejto spisovateľky. Knihy ako Písmenkovo, Bublinkové rozprávky, Čo baby nedokážu a iné, sme potom na hodine literatúry vymenili za klasické učebnice. Skúmali sme prostredie, postavy, motívy a témy jednotlivých príbehov. Na hodinách sme sa nevenovali len autorkinej tvorbe ale aj autorke samotnej. Pomocou prezentácie sme si priblížili je študentské časy a od jej prvotín sme prešli až k najnovším knižným titulom. Žiaci danú zmenu vítali a tešili sa, že budú mať možnosť spoznať túto spisovateľku osobne.

Beseda sa uskutočnila v pavilóne C, na poschodí v triede 7.A, a to pre žiakov prvého a druhého stupňa. Autorku prišla srdečne privítať pani riaditeľka. Nezaháľali ani deti, využili čas, ktorý im bol daný a pýtali sa najrôznejšie otázky. Pani Hlušíková všetkým podala vyčerpávajúce odpovede. Otázky vystriedalo čítanie najnovších autorkiných poviedok, pri ktorých deti so zatajeným dychom čakali na rozuzlenie príbehu. Napokon bol priestor venovaný rozdávaniu autogramov.

Besedu sme uzavreli spoločnou fotkou, ktorá nám bude návštevu vzácneho hosťa pripomínať.