Možno príde Mikuláš

„Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš?“

Či sme malí a či veľkí, všetkým je nám dobre známy čarovný dátum 6. december. Predvečer si každý dôkladne vyčistí čižmičky a chystajú sa sladké prekvapenia. Aj na deti v našej škole čakalo takéto milé prekvapenie. Každú triedu navštívil Mikuláš, anjel a nechýbal ani čert. Deti spievali, recitovali, každé si chcelo zaslúžiť balíček sladkostí. Vyučovanie sa nieslo v mikulášskom duchu, využívali sa netradičné metódy. Žiakom sa tento deň veľmi páčil. Bol zaujímavý, pestrý a plný tvorivých nápadov.