Lyžiarsky výcvik – dochádzková forma

Aj v tomto školskom roku sa žiaci I. stupňa našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu. Za miesto výcviku sme zvolili opäť stredisko Jahodná pri Košiciach. Kurzu sa zúčastnilo 27 žiakov a 3 pedagogickí pracovníci.

Lyžiarsky výcvikový kurz prebiehal podľa výcvikového plánu a splnil svoj cieľ. Podmienky na lyžovanie boli veľmi dobré, svah bol vždy upravený. Počasie bolo pekné, slnečné, ale ukázala sa nám aj hustá hmla.

Všetci sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní.

Najväčší pokrok zaznamenali tí žiaci, ktorí  sa v pondelok prvýkrát učili lyžovať, ale na konci už všetci  dokázali bezpečne zlyžovať celý svah.

Žiaci si odniesli veľa pekných zážitkov a veríme, že na budúci rok si opäť, takú skvelú „lyžovačku“ zopakujeme.