Lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť

Spájanie teórie s praxou, lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť… tieto myšlienky sa snažíme počas hodín biológie aplikovať čo najčastejšie prostredníctvom rôznych aktivít. Vďaka praktickým aktivitám žiaci lepšie pochopia preberané učivo, rýchlejšie si upevnia nadobudnuté vedomosti.

V tomto polroku sme sa so šiestakmi zamerali na organizmy žijúce s človekom alebo v jeho blízkom okolí. Vysvetľujeme si ich význam pre človeka a diskutujeme o tom, či sú  prospešné alebo nežiaduce. Pri rastlinách pestovaných v záhradách sme priniesli rôzne druhy ovocia a zeleniny, rozprávali sme sa o ich pestovaní, pozitívnych účinkoch na naše zdravie ale aj o ich spracovaní v bežnom živote (výroba kompótov, šalátov, džemov, …). Okrem učenia sa a diskutovania robíme ochutnávky ovocia a zeleniny, vytvárame rôzne projekty.

Počas hodín techniky sme vysádzali tulipány a narcisy, staráme sa o rastliny v škole a zbierame odpad v okolí školy. Vďaka tomu rozvíjame medzipredmetové vzťahy s biológiou, skrášľujeme si okolie školy a svojou činnosťou prispievame aj do projektu Zelená škola.

Všetky tieto aktivity majú aj výchovný charakter, keďže pracujeme v skupinách, tak sa učíme komunikovať a spolupracovať so spolužiakmi, učíme sa tolerovať názory iných. Pri tvorbe projektov vyhľadávame informácie a následne ich spracujeme, čím rozvíjame čitateľskú gramotnosť.