KOMPARO 2013/14 – výsledky

„Kým nevieme, kde sme a kam sa chceme dostať, nemáme ako zistiť, či napredujeme“.

S týmto mottom sa 7. novembra 2013 konalo KOMPARO – celoslovenské dobrovoľné testovanie žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.  Zúčastnili sa ho aj naši žiaci 8. a 9. ročníka spolu s ďalšími 9 986 ôsmakmi a 21 405 deviatakmi z takmer 770 základných a stredných škôl. Pre deviatakov to bola vynikajúca generálka pred marcovým Testovaním 9  – testuje sa rovnaké učivo, majú rovnaký počet a rovnaké typy otázok, rovnaký čas na vypracovanie a rovnaké povolené pomôcky. Ôsmaci boli testovaní okrem matematiky a slovenského jazyka aj z prírodovedných a spoločenskovedných predmetov. Časť testu bola venovaná aj prevereniu ich všeobecných študijných predpokladov.

Ôsmakom blahoželáme k vynikajúcim výsledkom najmä v matematike a v slovenčine, v celkovom hodnotení zo 428 škôl obsadili v slovenskom jazyku a literatúre krásne 39.  a v matematike 44. miesto, čim si vyslúžili certifikát.Menovite srdečne blahoželáme žiačkam 8. ročníka: Sáre Ilašenkovej, ktorá dosiahla vynikajúcu 100% úspešnosť v matematike a Mimke Birošovej s Baškou Kožejovou, ktoré v matematike dosiahli úspešnosť nad 90%. Vynikajúcu 95% úspešnosť v matematike dosiahol aj žiak 9.ročníka Marián Vinicay.