Jazykový talent z Košíc

V polovici februára sa uskutočnil prvý ročník súťaže, ktorú zorganizovala Štátna jazyková škola na Užhorodskej ulici. Už samotný názov súťaže napovedá, o čo v nej išlo – volá sa JAZYKOVÝ TALENT Z KOŠÍC. Prečo vlastne táto súťaž vznikla, povedal nám organizátor súťaže, riaditeľ jazykovej školy Mgr. Ravi Kant Bhutani: „Aby sme žiakov motivovali učiť sa cudzie jazyky, vymysleli sme pre nich súťaž Jazykový talent z Košíc. Nechceli sme v súťaži testovať úroveň ovládania jazyka, chceli sme zistiť, kto sa dokáže najrýchlejšie naučiť neznámy cudzí jazyk, keďže v živote sa môže človek dostať do situácie, keď pricestuje do cudzej krajiny a potrebuje sa tam dohodnúť a komunikovať v jazyku danej krajiny.“

Z našej školy sa súťaže zúčastnili štyria ôsmaci – Olívia Molčáková, Laura Hajdeckerová, Milan Koyš a Alex Havala. Všetci  po súťaži priznali, že súťaž sa im veľmi páčila a boli radi, že sa jej mohli zúčastniť. Konkurencia bola veľká, veď súťaže sa zúčastnili najtalentovanejší žiaci z mnohých košických škôl. Keď súťažiaci prišli do budovy jazykovej školy na Užhorodskej ulici, kde súťaž prebiehala, ešte nikto z nich nevedel, v akom jazyku bude vlastne súťažiť. Ako povedal pán Bhutani, bolo to preto, „aby každý súťažiaci mal rovnaké podmienky a rovnaký čas, aby zvládol základy tohto jazyka a bol rovnakým spôsobom vyskúšaný“. Za jazyk, v ktorom prebiehala súťaž, nakoniec bola zvolená čínština. Ako sa to pozdávalo súťažiacim? Laura: „Som veľmi rada, že súťaž bola v čínštine, lebo sa mi ten jazyk páči.“ Milan: „Hneď, ako som sa dozvedel, že to bude čínština, veľmi som sa tešil.“

Na úvod súťažiaci absolvovali úvodné 2 lekcie čínskeho jazyka, po ktorých mali nejaký čas, aby si mohli zopakovať novo nadobudnuté vedomosti. Potom už nasledoval písomný test z čínštiny, po ktorom sa súťažiaci dozvedeli, ktorí z nich postúpia do finále, ktoré spočívalo z ústnej skúšky, kde lektor si preveril ich schopnosti základnej komunikácie a správnej výslovnosti. Z našich žiakov do finále postúpila Olívia, ktorá nakoniec skončila na fantastickom druhom mieste a tak okrem pocitu z dobre vykonanej práce mala radosť aj z výhry – zľavu na nákup športového oblečenia. Pociťovala vôbec počas súťaže aj nejaký stres? „Najväčším stresom pre mňa bolo, keď sa nevedeli rozhodnúť, kto získa druhé resp. tretie miesto a my sme museli pred všetkými zahrať „divadlo“, povedala Olívia po súťaži.

A či boli s priebehom a úrovňou súťaže spokojní organizátori, to už nám prezradil pán riaditeľ Bhutani: „Boli sme s výsledkami, ktoré nám žiaci na súťaži predviedli, naozaj fascinovaní, žiaci nás ohromili svojím talentom, vnímavosťou a potenciálom učiť sa jazyky.“ A čo ostatní traja, neľutujú účasť v tejto súťaži, keďže nakoniec ostali tesne pred bránami finále? „Aj keď som nepostúpila, som rada, že som sa súťaže zúčastnila“, povedala Laura a Milan dodal: „Aj keď som nepostúpil, tak som rád, že spoznal čínštinu“, s čím súhlasil aj Alex: „Na súťaži sa mi nesmierne páčilo, skvelo som sa tam bavil a kľudne by som si to ešte niekedy zopakoval.“ Či na to budú mať Alex a ostatní ešte príležitosť, prezradil nám riaditeľ jazykovej školy pán Bhutani: „Dúfame, že v účastníkoch súťaž vzbudila záujem a dostatočne ich motivovala, aby sa viac venovali jazykovému vzdelávaniu a možno sa aj začali učiť jazyky, ktoré sa bežne nevyučujú. Vzhľadom na úspešný priebeh súťaže plánujeme súťaž uskutočniť aj na budúci rok.“

Na záver sa chceme poďakovať Laure, Olívii, Alexovi a Milanovi, že sa nebáli zúčastniť tejto novej súťaže a chceme im zaželať veľa chuti do ďalšieho zdokonaľovania sa v cudzích jazykoch.