Jazykový talent z Košíc 2019

Koncom februára sa uskutočnil už 5. ročník zauímavej súťaže Jazykový talent z Košíc, ktorú organizuje Štátna jazyková škola na Užhorodskej ulici. Cieľom súťaže je prebudenie záujmu o cudzie jazyky, zvýšenie motivácie pri výučbe cudzích jazykov a podpora ich výučby. Táto súťaž je určená pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl z celých Košíc. V súťaži sa hľadajú žiaci, ktorí sa dokážu najrýchlejšie a najefektívnejšie naučiť základy pre nich neznámeho cudzieho jazyka. Lektor cudzieho jazyka učí súťažiacich základy im vzdialeného jazyka a následne súťažiacich otestuje. Takýmto spôsobom sa zistí, kto si za rovnakých podmienok dokáže najlepšie osvojiť cudzí jazyk – kto sa preukáže ako najlepší jazykový talent.

V uplynulých ročníkoch súťažili súťažiaci v rôznych exotických jazykoch, ako napríklad v čínštine, arabčine, či nórčine. Tento rok s organizátori rozhodli pre japončinu. Najprv dostalo 60 súťažiacich v 2 vyučovacích hodinách základy tohto náročného jazyka, potom následne absolvovali písomný test, z ktorého 12 najlepších postúpilo do ústneho finále. Našu školu reprezentovalo kvarteto Hana Samčíková, Sofie Kolesárová, Dávid Kondáš a Adam Džavoronok. Medzi tucet najlepších sa prebojovali Adam s Dávidom, pričom nakoniec Dávid skončil na vynikajúcom 3. mieste a Adam dokonca celú súťaž vyhral.