Jazykový talent z Košíc

Uplynulú stredu sa uskutočnil druhý ročník súťaže, ktorú zorganizovala Štátna jazyková škola na Užhorodskej ulici. Už samotný názov súťaže napovedá, o čo v nej išlo – volá sa JAZYKOVÝ TALENT Z KOŠÍC. Prečo vlastne táto súťaž vznikla, povedal nám organizátor súťaže, riaditeľ jazykovej školy Mgr. Ravi Kant Bhutani: „Aby sme žiakov motivovali učiť sa cudzie jazyky, vymysleli sme pre nich súťaž Jazykový talent z Košíc. Nechceli sme v súťaži testovať úroveň ovládania jazyka, chceli sme zistiť, kto sa dokáže najrýchlejšie naučiť neznámy cudzí jazyk, keďže v živote sa môže človek dostať do situácie, keď pricestuje do cudzej krajiny a potrebuje sa tam dohodnúť a komunikovať v jazyku danej krajiny.“

Z našej školy sa súťaže zúčastnili Ľuboslav Kaščák, Zuzana Prachárová a Sonia Drabiková. Konkurencia bola veľmi veľká, veď len v kategórii základných škôl sa zúčastnilo vyše 50 najtalentovanejších žiakov, ktorých jednotlivé školy vybrali. Keď súťažiaci prišli do budovy jazykovej školy na Užhorodskej ulici, kde súťaž prebiehala, ešte nikto z nich nevedel, v akom jazyku bude vlastne súťažiť. Ako povedal pán Bhutani, bolo to preto, „aby každý súťažiaci mal rovnaké podmienky a rovnaký čas, aby zvládol základy tohto jazyka a bol rovnakým spôsobom vyskúšaný“.

Za jazyk, v ktorom prebiehala súťaž, nakoniec bola zvolená arabčina. Na úvod súťažiaci absolvovali úvodné 2 lekcie arabského jazyka, po ktorých mali nejaký čas, aby si mohli zopakovať novonadobudnuté vedomosti. Potom už nasledoval písomný test z arabčiny, po ktorom sa súťažiaci dozvedeli, ktorí z nich postúpia do finále, ktoré spočívalo z ústnej skúšky, kde lektor si preveril ich schopnosti základnej komunikácie a správnej výslovnosti. Z našich žiakov do finále medzi 15 najlepších postúpli ĽUBO KAŠČÁK a ZUZKA PRACHÁROVÁ, čo treba pri takejto silnej konkurencii vnímať rozhodne ako úspech.