Hviezdoslavov Kubín

V pondelok 13.3.2018 sa na našej škole konalo školské kole Hviezdoslavovho Kubína, na ktorom sa zúčastnili žiaci 1. – 8. ročníka.

Na súťaži vládla príjemná a živá atmosféra, najlepšie obstáli títo žiaci:

1. kategória

1. miesto – Tamara
2. miesto – Klaudia Čižmárová
3. miesto – Elizabeth Šuk

1. miesto neudelené
2. miesto Martin Dičák
3. miesto neudelené

2. kategória

1. miesto Paulína Kollárová
2. miesto Fatima Amiri 2. miesto Zdenko Meliška
3. miesto Veronika Lešková

3. kategória

1. miesto Nina De Biase
2. miesto Hana Samčíková
3. miesto Sofia Kolesárová

1. miesto Kristína Daduľáková
2. miesto Ema Kollárová
3. miesto Adam Džavoronok

Oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme, že prispeli k príjemnej atmosfére.