Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

V stredu 20.3. sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií. Všetci recitátori sa na súťaž zodpovedne pripravili, porota však musela vybrať tých najlepších a rozhodla nasledovne:

1. kategória – prednes poézie:

 • 1.miesto – Ema Bulecová
 • 2.miesto – Tamara Fabiánová
 • 3.miesto – Mia Mlynarčáková

I. kategória – prednes prózy

 • 1.miesto – Zoja Kňaze
 • 2.miesto – Klaudia Čižmárová
 • 3.miesto – Patrícia Pevná

II.kategória – prednes poézie

 • 3.miesto – Róbert Orosi

II.  kategória – kategória – prednes próza

 • 2.miesto – Július Klein
 • 3.miesto – Dávid Prexta

III. kategória – prednes poézie

 • 1.miesto – Kristína Daduľáková
 • 2.miesto – Zdenko Meliška
 • 3.miesto – Sofie Kolesárová

III.kategória – prednes prózy

 •  2.miesto – Fatima Amiri

Víťazi jednotlivých kategórií postúpili na okresné kolo a my im budeme držať prsty, aby sa im darilo a aby tak úspešne reprezentovali našu školu.