Experimentieren auf Deutsch

Zaujímavé fyzikálne pokusy, váhy, biele plášte a predsa je to hodina nemčiny. Ako je to možné?

Naša škola sa rozhodla zapojiť do unikátneho projektu Nadácie Wolkswagen Slovakia a Goethe Institutu „Experimentieren auf Deutsch“ (Experimentovanie po nemecky). Ide o praktickú výučbu nemčiny prostredníctvom experimentov, pri ktorých sme využívali pracovné listy v nemčine pre metodiku CLIL, ktorá integruje cudzí jazyk do odborných predmetov, v tomto prípade fyziky.

Pomocou pedagogického prístupu CLIL  sa žiaci naučia cudzí jazyk rýchlejšie a sú viac motivovaní.  A nielen to – žiaci si uvedomujú, že nemecký jazyk má aj reálne využitie. Experimentovanie je pre žiakov zaujímavé, lebo niečo nové objavujú  a nielen to, pritom sa učia jazyk bez toho, aby si to uvedomovali. Jazyk je pre nich prostriedkom na komunikáciu.

Viete, ako je možné, že hrozienka „tancujú“ v pohári s minerálkou, alebo prečo niektoré predmety plávajú a niektoré sa potopia? Naši žiaci to už vedia. Nadšenie žiakov počas jednotlivých pokusov ukázalo, že sa do tohto projektu oplatilo zapojiť, a preto môžeme sľúbiť už teraz, že podobné hodiny nemčiny pripravíme aj v budúcnosti.