Exkurzia v spracovateľskom závode VODS v Kechneci

Každá exkurzia nám prináša praktickú ukážku získaných vedomostí a aj táto splnila svoj účel.  Dňa 11.4.2013 žiaci 2. stupňa našej školy navštívili spracovateľský závod VODS v Kechneci, kde sa recyklujú pneumatiky. V tomto areály nás sprevádzali šikovní sprievodcovia, ktorí nás nielen informovali o spracovaní pneumatík, ale prakticky sme si vyskúšali  ich spracovanie. Mali sme možnosť vidieť, z čoho je vyrobená pneumatika a kde sa využívajú kovové vlákna, ktoré obsahuje. Priamo sme videli výrobu rohoží z týchto vlákien aj ich farbenie. Boli sme veľmi spokojní s touto exkurziou. Usúdili sme, že odpady sa dajú efektívne recyklovať na zmysluplné produkty.