Exkurzia po košických pamiatkach v ANJ

Utorková exkurzia siedmakov začala pred Východoslovenským múzeom na Námestí maratónu mieru. Počasie nám prialo, po predchádzajúcich studených dňoch to bolo krásne slnečné predpoludnie. Cieľom bolo si v praxi preveriť vedomosti o histórii Košíc a ich pamiatok získané na hodinách anglického jazyka.

Preto pri každej pamiatke sme sa pristavili a porozprávali sa o nej po anglicky. Pri morovom stĺpe sme stretli aj 3 turistov z USA, čo sme hneď využili a dali sa s nimi do reči. Pre žiakov bolo veľkým povzbudením, že si mohli uvedomiť, že hoci sú ešte len siedmaci, už nemajú problémy porozumieť si s cudzincami z anglicky hovoriacich krajín a viesť s nimi krátke rozhovory. Počas exkurzie sme navštívili aj Miklušovu väznicu, kde nás pani sprievodkyňa oboznámila s mnohými zaujímavými informáciami z histórie nášho mesta, o ktorých sme ani netušili. Exkurziu sme ukončili výstupom na Žigmundovu vežu Dómu svätej Alžbety, kde sa nám naskytol nádherný výhľad na celé Košice.

Spolu s nami sa exkurzie zúčastnila aj Zuzka, ktorá so žiakmi po celý čas živo diskutovala nielen o košických pamiatkach, ale aj o kadečom inom. Samozrejme po anglicky, veď niekoľko rokov žila v Írsku. A aké boli jej dojmy z tejto exkurzie? „Spontánne reakcie žiakov v anglickom jazyku na moje zvedavé otázky o historických pamiatkach v centre mesta ma milo prekvapili. O to viac, keď som im intuitívne kládla pre nich nepredvídateľné otázky a oni síce spočiatku trochu nesmelo, no za veľmi krátku dobu podávali svoje voľne vytvorené úžasné odpovede. Nedá mi nespomenúť náhodné stretnutie s turistami z USA, kde sme s p. učiteľom posmeľovali žiakov, aby využili túto výnimočnú chvíľu a podebatili si s rodenými Američanmi. Verím, že to bola pre nich skvelá príležitosť uvedomiť si, ako jednoducho sa dá dohodnúť s cudzincami,  ak človek odhodí zábrany z komunikácie v anglickom jazyku, a tak sa dozvie veľa zaujímavého respektíve pomôže turistom spríjemniť ich pobyt v našom meste, hoci aj stručným opisom niektorých významných historickým pamiatok.  Bola to príjemná skúsenosť, ktorá zanechala ešte príjemnejšie dojmy a hlavne poukázala na dôležitosť aplikovania anglického jazyka do reálneho života.“

Aj pre žiakov to bola zaujímavá skúsenosť, veď ako povedal Matúš, do mesta často nechodí, takže to bolo preňho príjemným spestrením. Patrikovi sa páčilo najmä stretnutie s americkými turistami a tiež to, že si prvýkrát v živote vychutnal pohľad z veže Dómu svätej Alžbety. Matej ocenil najmä to, že sme po celý čas rozprávali po anglicky a takisto považoval za šťastie, že sme mali možnosť sa porozprávať s turistami z USA. Prvýkrát bol v Miklušovej väznici a prehliadka ho tiež veľmi zaujala. Na záver by som chcel siedmakov pochváliť, že počas exkurzie boli aktívni, nebáli sa komunikovať v angličtine, ale zároveň že boli pripravení a ovládali mnohé zaujímavosti a informácie o košických pamiatkach a svojim správaním na Hlavnej ulici, ale aj v Miklušovej väznici robili škole len dobré meno.