Exkurzia na Technickej univerzite

V dňoch 20. a 21. júna sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie na Technickej univerzite – katedre BERG na tému Horniny a minerály ich vznik, ťažba a spracovanie. 

Žiaci tu zistili, že nie je kameň ako kameň. Ukázali si rozdiel medzi horninou a minerálom. Objavili, že niektoré vzácne minerály sú drahé a veľmi sa nám páčia napríklad v šperkoch.