Envirofilm – náučný program o odpadoch

Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí ENVIROFILM vznikol v roku 1995. Uskutočňuje sa každoročne v máji, k mestám Banská  Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica, Kremnica, Krupina, Poltár a Skalica prvýkrát pribudli aj Košice. Premietali a oceňovali sa najlepšie snímky filmových tvorcov z celého sveta.  Súčasťou prehliadky boli aj rôzne sprievodné akcie – výstavy fotografií, zaujímavé prednášky a besedy, populárno – náučné programy, aktivity pre deti, súťaže a hry.

Žiaci 4. a 5. ročníka spolu s p. učiteľkami Mgr. Blaženkou Bandžákovou a Mgr. Ankou Prachárovou sa vďaka envirofilmom dozvedeli veľa zaujímavých poznatkov o živote rastlín a zvierat, o obdivuhodnej samoobnovovacej schopnosti lesa po prírodnej kalamite a o nevyhnutnosti ochrany prírody a životného prostredia. Žiaci si zasúťažili v rôznych disciplínach, ktoré si vyžadovali nielen zručnosť a šikovnosť, ale aj vedomosti o triedení odpadov. Mnohí získali za svoju snahu aj sladkú odmenu.