Dopravné ihrisko 2013

Dopravné ihrisko na Alejovej nie je pre nás žiadnou novinkou. Žiaci sa na dopravné ihrisko veľmi tešili, lebo ich čakal deň plný pohybu a hier. Pre získanie cyklistického preukazu museli zvládnuť teoretickú a neskôr praktickú časť dopravnej výchovy. Nad priebehom praktickej časti bdelo prísne oko nielen pedagógov, ale aj pánov policajtov. Priestupky sa neriešili finančnou pokutou, ale prenikavým zvukom píšťalky. Účastníci cestnej premávky získali cyklistický preukaz, ktorý im odovzdali do vlastných rúk páni policajti. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti si žiaci preverili cestou do školy.