Dopravné ihrisko 2012

Ako vyzerá dopravné ihrisko v jeseni? Musia sa dodržiavať pravidlá cestnej premávky aj v tomto ročnom období?

Pre odpoveď sme sa vybrali priamo na tvar miesta – dopravné ihrisko. Privítalo nás v krásnom farebnom šate. Pre zvládnutie praktickej časti bola potrebná dôkladná teoretická príprava. Pozorne sme počúvali, aby sme vedomosti preukázali v praxi. Dobre sme urobili, lebo na konci prednášky sme boli preskúšaní. Po krátkej desiatovej prestávke sme sa netrpezlivo vrhli do terénu. Kolobežky sa dostali do rúk tým menším a bicykle starším žiakom. Bezpečnosť bola na prvom mieste a tak každá hlava bola chránená prilbou. Povely a príkazy pána policajta sa plnili na 100%. Kto zaváhal, koledoval si o napomenutie a vyradenie z cestnej premávky na určitý čas. V závere vyučovania každý z nás obdržal cyklistický preukaz a veľkú pochvalu.